Missie & Visie

Als groep geloven wij in preventieve tandheelkunde, waarbij de patiënt/cliënt altijd centraal staat. Goede mondzorg is een samenspel tussen de patiënt en tandarts.

Alles waar GAEV voor staat komt terug in onze cultuur. Hoe we omgaan met patiënten en cliënten, hoe we met onze medewerkers om willen gaan en hoe we kennis en ervaring van de verschillende praktijken, klinieken en medewerkers willen combineren en verbinden.

Missie

Samen zorgen we voor een gaaf gebit voor iedereen, nu en later, met wederzijds vertrouwen als basis.

Visie

We streven naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze cliënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving. Door schaalvergroting streven we naar het realiseren van synergie, die uiteindelijk leidt tot de beste zorg voor de cliënt.


Benieuwd naar de kernwaarden van GAEV Dental?