Kindertandheelkunde

Bij onze praktijken besteden wij extra zorg en aandacht aan uw kinderen.

Door de juiste benadering bij het behandelen van kinderen komt vaak een zeer goed resultaat. Het is tenslotte van het grootste belang dat een bezoek aan de tandarts voor uw kind leuk is en leuk blijft.

Onze gedifferentieerde tandartsen kunnen via (angst) coaching uw kind geruststellen, het vertrouwen winnen en de behandeling in zijn taal uitleggen. Zowel bij een periodieke controle, een poetsinstructie, een laklaagje, maar ook bij het vullen van een gaatje. Bij onze praktijken ligt de focus allereerst op de preventie (het voorkomen) van gaatjes.

Gewoon Gaaf

Het streven van onze praktijken is iedereen de kans te geven met gave tanden oud te worden. Om dit te realiseren is het van het grootste belang op jonge leeftijd met het voorkomen van gaatjes te beginnen.

Om dit te bereiken zijn wij in onze praktijken gestart met een relatief nieuwe behandelmethode genaamd “ Gewoon Gaaf”.

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës (gaatjes). Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden. Dit kan door een speciale methode die een tiental jaar geleden in Denemarken is gestart. In Nederland heeft deze methode de naam “Gewoon gaaf” gekregen. Met deze methode wordt per individueel kind bekeken wat de kans is op gaatjes en tandvleesproblemen. Per kind  stelt de tandarts, preventieassistent of mondhygiënist een plan op om gebitsproblemen te voorkomen. Dit plan wordt natuurlijk ook met het kind en ouder goed doorgenomen. En wie dit plan goed volgt, zal minder gaatjes hebben en een “Gewoon gaaf” gebit behouden. Super gaaf,toch!

Tandenpoetsen en napoetsen

Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverleners coachen hun patiënten daarbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig! Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen nog niet echt goed schoon. Adviseer daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die leeftijd ten minste 1 keer per dag na te poetsen, ook als elektrisch wordt gepoetst.

Met het napoetsen maakt u tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse verzorging is. Zo wordt tandenpoetsen een goede gewoonte. Ook na het tiende jaar blijft het belangrijk dat ouders en mondzorgverleners het tandenpoetsen begeleiden en controleren.

De Gewoon Gaaf-methode helpt kinderen hun gebit gaaf te houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen u als ouder/verzorger, samen met uw kind het gebit gaaf en zijn mond gezond houden. Gewoon Gaaf! Doet u mee?

Wilt u starten met het Gewoon Gaaf programma voor uw kind? 

Maak dan een keuze uit een van de onderstaande praktijken.

Wilt u meer weten over het Gewoon Gaaf programma? 

Op de site van het Ivoren Kruis vindt u alles wat u moet weten over dit programma voor kinderen.

Praktijken voor het Gewoon Gaaf programma