Kindertandheelkunde

Bij onze praktijken besteden wij extra zorg en aandacht aan kinderen.

Door de juiste benadering bij het behandelen van kinderen kom je vaak tot een zeer goed resultaat. Het is tenslotte van het grootste belang dat een bezoek aan de tandarts voor een kind leuk is en leuk blijft.

Onze deskundige tandartsen kunnen via (angst)coaching het kind geruststellen, het vertrouwen winnen en de behandeling in begrijpelijke taal uitleggen. Zoals van een halfjaarlijkse controle, een poetsinstructie, een laklaagje, maar ook het vullen van een gaatje. Bij onze praktijken ligt de focus allereerst op de preventie (het voorkomen) van gaatjes.

Vanaf welke leeftijd naar de tandarts?

Wij adviseren om het kind mee te nemen naar de halfjaarlijkse controle als het eerste tandje doorkomt. Dit bezoek aan de praktijk zit in de basisverzekering en is voor iedereen verzekerd tot 18 jaar zonder eigen bijdrage en eigen risico bijbetaling. Dus al gaan de ouder(s)/verzorger(s), zelf niet naar de tandarts of hebben zij geen tandartsverzekering, het kind komt gewoon in aanmerking voor deze methode ook zonder extra tandartsverzekering.

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral

het voorkomen van cariës. Uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder gaatjes kan leiden. Dit kan door een speciale methode die een tiental jaar geleden in Denemarken is gestart. In Nederland heeft deze methode de naam ‘Gewoon Gaaf’ gekregen. Met deze methode wordt per individueel kind bekeken wat de kans is op gaatjes en tandvleesproblemen. Per kind stelt de tandarts, preventie-assistent of mondhygiënist een plan op om gebitsproblemen te voorkomen. Dit plan wordt natuurlijk ook met het kind en ouder goed doorgenomen.

En wie dit plan goed volgt, zal minder gaatjes hebben en een ‘Gewoon Gaaf’ gebit behouden. Super gaaf, toch!